Anonymous

Hacktivistgruppa Anonymous står bak noen av de mest underholdende og forvirrende teknologinyhetene de siste årene. Gruppa, som er desentralisert og uten fremtredende ledelse, kan sies å ha eksistert siden tidlig på 2000-tallet, da uten de etiske retningslinjene de har i dag.

Angrep kunne like gjerne være opportunistiske, mot noen fremstod som en fiende, gjerne ved å være mot frihet på Internett. Først i 2008 dukket de opp som en gjenkjennbar helhet, med maskene de nå er kjent for, da de gikk til angrep på Scientologikirken. Dette var også første gang de viste seg offentlig, i form av demonstrasjoner verden rundt.

Angrepet på Scientologikirken ga gruppa store mengder nye medlemmer og utstyrte de som var villige med verktøy til å angripe digitale mål: Først, informasjon om hvordan man skjuler IP-adressen for å unngå oppsporing, og et program kalt Low Orbit Ion Canon (LOIC), som utførte ddos angrep. Ddos betyr, enkelt forklart, å generere enorme mengder trafikk til en server slik at den bryter sammen og blir utilgjengelig, gjerne brukt for å ta websider offline.

Etter noen år med utsiling og opptrening av medlemmer er Anonymous i dag en mer profesjonell gruppe som står bak hacking av kjente mål som rasistorganisasjonene KKK og Stormfront, en opprensking av ISIS-supportere fra Twitter og også organiseringer av fysiske demonstrasjoner.