Brannmur (Firewall)

I datasikkerhet er brannmurer en betegnelse på systemer som blokkerer trafikk mellom to forskjellige nettverk. De fleste har sitt første møte med brannmurer på skolen, der den plutselig hindrer dem i å gå inn på en side som skolen har bestemt ikke egner seg for læring.

Mange har nok også funnet ut at brannmuren på jobb helst ikke vil at de skal gå inn på Facebook. Selv om dette er eksempler på blokkeringer som brannmurer gjør av en menneskelig grunn, er det også en god metafor for det de gjør som vanlige brukere ikke ser.

En keylogger, som den uregjerlige eleven som alltid prøver å gjøre ting man ikke burde, kan prøve å sende informasjon til en server på Internett. Keyloggerens skjulte aktivitet i dette tilfellet er at den registrerer alt brukeren skriver, som passord og personlig informasjon, og er en form for malware. Brannmuren ser at keyloggeren prøver å sende ut informasjon – dårlig oppførsel for en elev som burde gjøre skolearbeid – og stopper den før den får gjort det den skal. Brannmurene er altoppfattende så lenge de er satt opp riktig, og analyserer all trafikk som går gjennom kontinuerlig. Og i motsetning til den uregjerlige eleven på skolen burde jo keyloggeren ikke være i datasystemet, i første omgang, så gjør et scan for malware!