Sikkerhet på nettkasino

Før de landbaserte kasinoene var regulert, kunne ikke spillerne føle seg trygge på at spillene var rettferdige. Reguleringer og strenge kontroller har gjort det tryggere og enklere for spillerne. Den samme endringen er i ferd med å skje hos nettkasinoer. Mange er ekstra skeptiske til å spille på nettet, ettersom det innebærer å overføre penger online, noen ganger til anonyme mottakere. Man bør også være forsiktig, fordi det finnes upålitelige aktører der ute. Derfor er det noen enkle ting man kan gjøre for å sikre seg at man spiller trygt på nettet.

Da de første nettkasinoene kom, var sikkerhet noe av det siste man tenkte på. Men slik var det innen mange nettselskaper, spesielt de som vokste fram i de første årene etter at Internett ble allemannseie. Men i dag er sikkerhet høyt prioritert blant alle seriøse foretak, og for nettkasinoene har det blitt veldig viktig å gi spillerne en trygg spillopplevelse. Hvordan finner man ut om et nettkasino er pålitelig? Det først man kan gjøre, er å sjekke hvor kasinoet har lisens, og om de bruker en RNG, en såkalt tilfeldighetsgenerator. Et pålitelig nettkasino har ofte lisens i et europeisk land, som Malta, Storbritannia eller Isle of Man. Disse tre myndighetene regnes som de beste når det gjelder å garantere nettkasinoets trygghet. Nettkasinoer som må jobbe under lisens og må gjennom jevnlige kontroller fra myndighetene, er tryggere enn kasinoer som sjelden eller aldri blir kontrollert, og kanskje ikke engang har lisens.

Tilfeldighetsgeneratorer, fra engelsk RNG, Random Number Generator, er grunnlaget for et rettferdig nettkasino. Uten en pålitelig tilfeldighetsgenerator, kan man ikke vite om spillet er rettferdig eller ikke. En tilfeldighetsgenerator plukker ut tall og kort i spillene, for å sikre at utfallet er like tilfeldig som dersom man trakk kortene selv i et vanlig kasino. Tilfeldighetsgeneratorene kan ikke påvirkes av utenforstående, heller ikke av kasinoet selv. Generatoren er bygget inn i selve spillets programvare. Et pålitelig nettkasino oppgir informasjon om tilfeldighetsgeneratoren de bruker, og de lar uavhengige revisorselskaper kontrollere tilfeldighetsgeneratorene, for å sikre at alt fungerer som det skal, og at spillerne skal føle seg trygge. Når et kasino har blitt testet og godkjent av et slikt revisorselskap, får de som regel et godkjenningsstempel fra selskapet, og dette stempelet kan man se på kasinoets hjemmeside.

Det er flere måter man kan skille en god nettside fra en dårlig nettside. Mange av de dårlige nettkasinoene har rett og slett elendig grafikk og dårlig design, og de har lite informasjon til spillerne. Ofte har de også dårlig kundestøtte, og mangler kanskje lisens. Trygge nettkasinoer bruker også https i stedet for http i starten av adressen sin, noe som er et bra første tegn. Dette viser at nettkasinoet er lagt til en trygg server. Full Tilt er et eksempel på en slik sikker nettside, der man ser at adressen begynner med https. Man kan i tillegg finne åpen informasjon om deres RNG og kontrollør på deres nettside, noe som er ganske spesielt for et nettkasino.

De europeiske standardene for sikkerhet innen spill er strenge, og skal forebygge ulovlig spillevirksomhet, og kriminalitet knyttet til gambling. Samtidig skal man også begrense skadevirkningene spill kan ha på sårbare grupper, for eksempel spilleavhengige. Med en ansvarlig spillpolitikk kan mange problemer unngås. Når man leter etter et trygt nettkasino, bør man finne et land som har en streng spillpolitikk og god kontroll med spilltilbydere. Dersom et nettkasino har fått lisens i et strengt land, kan man føle seg trygg på at kasinoet er pålitelige. Utrygge kasinoer får aldri lisens i land med strenge kontroller.